Stock Hot

First Class Maths – Welsh Edition

Sold By Creative Educational Press Ltd
Availability Out of stock
Product code CEPFIRSTWE

Mae Mathemateg Dosbarth Cyntaf yn adnodd a gynlluniwyd i ysbrydoli a herio plant sy’n gweithio ar lefel 6 mewn mathemateg neu tuag ato.

Product Dimensions
Weight 0.6 kg
Dimensions 32 x 23 x 2 cm
£20.00
Add to Wishlist Add Review

Product Description

Mae Mathemateg Dosbarth Cyntaf yn adnodd a gynlluniwyd i ysbrydoli a herio plant sy’n gweithio ar lefel 6 mewn mathemateg neu tuag ato. Mae’n cynnwys hyd at 24 o bosau rhesymegol amrywiol a sialensiau estynedig, y cyfan wedi eu gosod yng nghyd-destun y byd go iawn.

Mae’r tasgau yn gofyn i’r plant ddefnyddio eu dealltwriaeth o rif yn hyblyg, rhesymu a meddwl mewn ffyrdd gwahanol. Er mwyn cwblhau Mathemateg Dosbarth Cyntaf, rhaid i blant gyfrifo pa mor broffidiol yw gosod paneli solar, benderfynu pa rifau sy’n ennill y loteri a hyd yn oed gyfrifo’r ganran o ddŵr pwll nofio sydd tu mewn i gyrff y nofwyr!

Diolch yn fawr i Beryl Griffiths, Jacqueline Chan a’r tîm Gwe am gyfieithu Mathemateg Dosbarth Cyntaf o’r Saesneg i’r Gymraeg.

Categories:

There are no reviews yet.

Be the first to review “First Class Maths – Welsh Edition”